Ir al contenido principal

Segurpricat http://segurpricat.com.es La Consultoria de Seguridad

Avantatges de Segupricat Consulting

Les Avantatges o Elements diferenciadors de la  consultoria de seguretat nacional i internacional paràgraf Llatinoamèrica si troben a l'Aplicació i la implantació de les Metodologies Que ens permeten Les Noves Eines d'Anàlisi d'Intel · ligincia Tecnològics - TIC , s- per a la deteccions i anàlisi de la Informació...
Anàlisi de Riscos Internacional

Anàlisi de Riscos Internacional

Segurpricat Consulting Consultoria de Seguretat Internacional li assessorem en l'anàlisi de riscos internacional de la seva empresa : Considerem com a part fonamental del servei de seguretat integral , una exhaustiva anàlisi de les situacions de risc per a la planificació de la programació de les actuacions com la implantació i realització...
Formació del Personal

Formació del Personal

Segurpricat consulting realitza la formació al seu personal Formació del personal de la seva empresa en mesures de seguretat personal i d'autoprotecció bàsiques a seguir en cas de viatjar i de trasllat per motius de Treball a països de latinoamerica pel nostre formadors propis. Formació bàsica del personal de l'empresa que...
  • Avantatges de Segupricat Consulting

    Avantatges de Segupricat Consulting

  • Anàlisi de Riscos Internacional

    Anàlisi de Riscos Internacional

  • Formació del Personal

    Formació del Personal

Target Marketing

Seguretat TIC

Els sistemes d'informació s'han convertit en alguna cosa fonamental per a les empreses, i no ens podem imaginar una empresa que no utilitzi en absolut per la seva activitat. A més, des de fa uns anys l'Administració està impulsant la utilització de canals de comunicació electrònics amb empreses i usuaris, així com la utilització de les tecnologies de la informació n en general en els processos empresarials.
Online Support

Seguretat Nacional

El Pla de Seguretat i autoprotecció és un document de caràcter classificat que recull les característiques especifiques del sistema de seguretat de les instal · lacions d'una empresa en totes i cadascunes de les seves dependències, les mesures organitzatives, els recursos humans i els mitjans humans i els tècnics necessaris.
Creative Solutions

Seguretat Internacional

Considerem com a part fonamental del servei de seguretat integral, una exhaustiva anàlisi de les situacions de risc per a la planificació de la programació de les actuacions com la implantacióny realització dels serveis de seguretat adequats, amb la realització d'estudis i assessorament de seguretat sobre situacions que puguin ocasionar risc per a les persones

Nuestros Clientes

0003.png
0009.png
0004.png
0001.png
0002.png
0008.png
0007.png
0010.png
0005.png
0006.png

Segurpricat http://segurpricat.com.es La Consultoria de Seguridad Pau Claris 97 Barcelona...: http://youtu.be/q2mDbPh0cKI @YouTube #siseguridad

Comentarios

Entradas populares de este blog

Julian Flores Consultor de seguridad Ceo socio Director de Segurpricat consulting -Se- cuya misión y objetivos es la planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada de sistemas de información y comunicación TIC,s, nacional e internacional a las empresas

Me llamo Julián Flores respondo al perfil de consultor de Seguridad aquel profesional de la Seguridad privada que contribuye a la minoración de posibles riesgos asociados a la actividad industrial o mercantil de las empresas como una medida de anticipación y prevención apostando por la integración de las distintas seguridades en un concepto de Seguridad integral Corporativa mayo 2nd, 2014 Edit

Segurpricat.org Consulting Advisory “Care on safety” seguridad internacional Noticias y articulos relacionados con la Internacionalización, liderazgo y seguridad privada como pública nacional e internacional de la empresa Segurpricat consulting Advisory “Care on safety”, queríamos tambien abrir un nuevo canal de comunicación con aquellas personas interesadas en el sector de la seguridad privada y pública, y el conjunto de usuarios de la seguridad con el fin de divulgar y dar a conocer dichas noticias de manera directa teniendo la opción de añadir comentarios.


Julian Flores Co…

4/2016 última convocatoria de vigilantes de seguridad y escoltas privados este año

4/2016 convocatoria de vigilantes de seguridad y escoltas privados
Bases: Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad (BOE núm. 3, de 04-01-2016; páginas 537-556)Número de convocatoria: 04/2016Órgano convocante: Secretaría de Estado de SeguridadTitulación:  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.   Modelo de instancia: Disponible en la página web www.policia.es y cuando no sea posible la conexión, se formalizará en el modelo oficial (apéndice V de la convocatoria)Plazo de presentación de instancias: Del 5 al 14 de septiembre de 2016, ambos inclusive. Temario: Apéndices II, III y IV de la convocatoriaPruebas de aptitud física: Apéndice I de la convocatoriaModelo de Declaración jurada: Apéndice VI de la convocatoriaVigilantes de Seguridad y Escoltas Privados
01/2016 convocatoria de vigilantes de seguridad y escoltas pr…

Julián Flores, consultor internacional de seguridad para Latinoamerica